Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen het belangrijkste kapitaal binnen onze organisatie. Als onze organisatie wordt ondersteund door gemotiveerde en zich inzettende vrijwilligers, zal het ons goed gaan. Omdat wij beseffen dat vrijwilligers van essentieel belang zijn voor de voedselbank, willen wij ook goed voor hen zorgen.

 

Dit uit zich o.a. in het volgende:
•    De Voedselbank Elburg Oldebroek maakt voor haar vrijwilligers gebruik van een vrijwilligersverzekering van de gemeente Elburg
•    Vrijwilligers worden middels een Vrijwilligersbulletin, die regelmatig verschijnt, geïnformeerd over alle zaken die er spelen
•    Wij vinden het belangrijk onze vrijwilligers zo goed mogelijk te coachen en te begeleiden
•    Jaarlijks organiseren wij een vrijwilligersavond, waar ook de partners voor worden uitgenodigd
•    Incidenteel worden cursussen aangeboden
•    Wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers meedenken in onze organisatie en eigen initiatief wordt gewaardeerd


Zie ook bij vacatures.

 

Klik hier voor het declaratieformulier voor vrijwilligers