Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Privacy

Wij waken met de grootst mogelijke zorg over de privacy van degene die de pakketten ontvangen. Hun gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten is betrokken, is verplicht zich hieraan strikt te houden. Alle vrijwilligers tekenen hiervoor.

De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen, om vast te kunnen leggen tot wanneer de hulp naar verwachting nodig is en om verantwoording te kunnen afleggen naar sponsors en andere belanghebbenden, wat betreft het aantal klanten.

 

Onder "organisatie" is het privacystatement Voedselbank Elburg - Oldebroek en het register gegevensverwerking opgenomen.