Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Tips

Naast een voedselpakket proberen we onze klanten ook op andere manieren een beetje verder te helpen. Hieronder vindt u nuttige links en in de komende tijd hopen we meer tips te plaatsen.

 

Financiële tips

Regelingen voor subsidies en tegemoetkomingen (nibud) [https://www.nibud.nl/?page=main&subject=tegemoetkomingen]

Zelf je schulden regelen (nibud) [https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/]

 

Speciaal voor jongeren uit gezinnen met een smalle beurs

www.nibudjong.nl

 

Hulpverlenende instantie

Elburg

Oldebroek

Algemene geldzaken

Coördinator: J. van den Berg (Jan)
Tel: 06-49837591
Email: coordinatorshmelelburg@gmail.com

Coördinator: J.C. van de Kruk (Johan)
Tel: 06-55068609
Email: info@schuldhulpmaatjeoldebroek.nl

Tel: 088-7846464
Email: info@stimenz.nl

Tel: 088-7846464
Email: info@stimenz.nl

Tel: 088-7624225
Email: schuldhulp@sociaal.nl

 

Tel: 0525-682211
Email: doeth@elburg.nl

 

Tel: 06-17689045
Email: leergeldelburg@gmail.com

Coördinator: Mirjam Franken
Tel: 06-12757264

Stichting Boedel Maria
Harmens Courage

Tel: 0525-661074
Email: h.dijkhuizen@xs4all.nl

 

Tel: 06-22003910
Email: nwveluwe@humanitas.nl

Coördinator: Liesbeth Smit
Tel: 0525-621991
Email: nwveluwe@humanitas.nl

Budgetbureau Perspectief

Tel: 0525-685012
Email: info@budgetbureauperspectief.nl

 
 

Coördinator: Gerda Knijnenberg
Tel: 0341-428557

Leren

Tel: 0525-685970
Email: elburg@svmg.nl

Coördinator: Jenny Kamps
Tel: 06-47029602

 

Coördinator: Barrie Nitrauw
Tel: 06-45706801

Vrije tijd

Tel: 0525-681212
Email: info@wiel.nl

 

Tel: 06-12056580
Email: info@happyday4u.nl

 

Speelgoedbank Elburg

Tel: 06-27490172
Email: Margriet.nauta@wiel.nl

 

Zorg

Tel: 0525-701124
Email: korps.elburg@legerdesheils.nl

 

Tel: 06-13446852
Email: info@presentelburg.nl

 

Tel: 06-50835300
Email: info@zorgsaamelburg.nl

 
 

Coördinator: Joke de Jong
Email: info@ZorgSaamOldebroek.nl
Tel: 0622284565