Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

De hulp van de voedselbank is voor mensen die met hun inkomen, na aftrek van hun vaste lasten, niet genoeg geld overhouden om eten te kopen. De hulp is in principe tijdgebonden. Er moet uiteindelijk naar gestreefd worden dat er op korte of langere termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. Zie verder ook de pagina 'Criteria'.

 

Hulp kan worden geboden voor een periode van maximaal 3 jaar, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld opname in een schuldsaneringstraject.

 

Voor meer informatie over hoe de voedselbank werkt, kunt u hieronder de uitleg van Steffie bekijken in het Nederlands, Engels, Arabisch, Tigrinya of Turks. Heeft u daarna nog vragen, neem dan contact op via de gegevens rechts. Hier is ook het aanmeldingsformulier te vinden.

 

 

 

Als u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket dan kunt u middels het aanmeldingsformulier een aanvraag indienen bij:

Voedselbank Elburg Oldebroek
't Straatje 6
8081 RN Elburg

E-mailen kan ook: 

info@voedselbankelburgoldebroek.nl
of telefonisch: 0525-621414 of 06-22508593