Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Informatiebrief

Bij toekenning van een voedselpakket wordt onderstaande  informatiebrief verstrekt.

 

Geachte heer, mevrouw,                                                                          

 

Welkom bij de Voedselbank Elburg - Oldebroek.

 

Wij geven u graag informatie over de Voedselbank en over de producten die in de voedselpakketten zitten. 

 

De Voedselbank verstrekt wekelijks goed gevulde voedselpakketten. Daarin zitten producten die de voedselbank heeft gekregen. Die goederen komen van een viertal supermarkten, twee bakkers, een kweker, meerdere kerken en van scholen. Daarnaast komt er wekelijks een aantal producten uit Arnhem, van het regionaal distributiecentrum van Voedselbanken Nederland. Er worden geen goederen gekocht.

 

Op veel artikelen staat een houdbaarheidsdatum (THT) vermeld. De overheid heeft kwaliteits­eisen opgesteld en de fabrikant garandeert de kwaliteit van het product tot tenminste die datum. Supermarkten mogen die goederen na die datum niet meer verkopen. Dat wil echter niet zeggen dat die producten daarna niet meer goed zijn. Die kunnen zeker nog een aantal dagen gegeten worden. Daarbij gaat het veelal om dagproducten zoals zuivel, vleeswaren en groente.

Voor voedselbanken gelden andere eisen. De voedselbanken mogen heel veel producten na de THT-datum nog uitgeven.

 

Het kan voorkomen dat wij, in verband met de THT-datum, zuivelproducten gaan invriezen en in bevroren toestand uitgeven. U kunt het product thuis ontdooien en consumeren. Veelal duurt het lang voordat een pak melk o.i.d. ontdooid is. Volgens Voedselbanken Nederland kunnen vrijwel alle zuivelproducten worden ingevroren.

 

De Consumentenbond heeft in 2013 een, door het ministerie van Economische Zaken gefinancierd, onderzoek ingesteld naar de houdbaarheid van producten. Uit dat onderzoek blijkt dat de THT-datum met een korreltje zout kan worden genomen. Ook vleeswaren en zuivel die over de datum waren zijn onderzocht en de conclusie was dat een paar dagen geen probleem is. Natuurlijk kan het voorkomen dat een product niet helemaal meer goed is. Volgens de Consumentenbond is het belangrijk om bij twijfel even te ruiken en te proeven.

 

Van landelijke bedrijven ontvangt Voedselbanken Nederland soms partijen houdbare producten die over de datum zijn, maar waarvan de fabrikant schriftelijk verklaart dat die producten goed zijn. Ook die producten delen wij met een gerust hart uit.

 

De Voedselbank verstrekt de goederen in het vertrouwen dat die goed zijn. U neemt die goederen echter voor eigen risico mee en u bent er zelf verantwoordelijk voor.

 

 

Voor het ontvangen van voedselpakketten geldt als voorwaarde dat u de Voedselbank niet aansprakelijk stelt mocht er onverhoopt iets fout gaan. U blijft zelf verantwoordelijk voor het ontvangen product. Door een beroep te doen op de Voedselbank en voedselpakketten in ontvangst te nemen, verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarde.

 

Als uw omstandigheden zich wijzigen, dient u dit door te geven aan de Voedselbank. Dat kan telefonisch en dat kan schriftelijk. Naast de rode toegangsdeur van de Voedselbank hangt een brievenbus aan de muur. Daar kunt u uw papieren in deponeren. Per post zenden is ook mogelijk.

 

In de gemeente Oldebroek worden de voedselpakketten op dinsdag uitgegeven, in de gemeente Elburg op vrijdag. Als u een keer verhinderd bent om het voedselpakket te halen, dient u dit uiterlijk om 12.00  uur op de dag van uitgifte te melden bij coördinator Henk van Os. Tel. 0525-621414 of 06-22508593.

Als u het pakket niet afgehaald en u niet afgemeld hebt, krijgt u een gele kaart en dat kan leiden tot beëindigen van het verstrekken van het voedselpakket, voor een bepaalde periode of definitief.

 

De Voedselbank heeft de volgende uitgiftepunten, waar tussen genoemde tijdstippen het voedselpakket kan worden opgehaald.

 

Plaats:        Locatie:                                              Dag:       Tijdstip:

Elburg:        Voedselbank ’t Straatje 6                    Vrijdag    Tussen 16.00 en 17.00 uur.*

’t Harde:      Maranathakerk, Bovendwarsweg 2    Vrijdag    Tussen 16.30 en 17.00 uur.

Wezep:        Ger. Kerk Vrijgem., Mariënrade 1      Dinsdag  Tussen16.30 en 17.00 uur.

Oldebroek:  Geen uitdeelpunt, wordt bezorgd.  Dinsdag   Tussen14.30 en 18.00 uur.

 

* Van 16.00 – 16.30 uur voor de achternamen A tot en met M. Van 16.30 – 17.00 uur voor de achternamen N tot en met Z.

 

Wij wensen u en uw gezinsleden alle goeds en hopen dat uw contact met de  Voedselbank de komende periode prettig verloopt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Elburg - Oldebroek.

 

’t Straatje 6, 8081 RN  Elburg

Telefoon 0525 -621414

 Mobiel 06 - 2250 8593