Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Houdbaarheid

De Keuringsdienst van Waren heeft t.a.v. houdbaarheidsdata richtlijnen opgesteld waarbinnen charitatieve instellingen, zoals voedselbanken, kunnen werken.

 

Houdbaarheidstabel  (Voedsel en Waren Autoriteit)