Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 769,00

Donateurs

Uw gift voor de Voedselbank is van harte welkom.
Ons rekeningnummer is NL69RABO0301005818 t.n.v. Voedselbank Elburg Oldebroek

 

Club van 50

De club van 50 is een groep donateurs die (tenminste) één euro per week doneert aan de voedselbank. Om dit te vergemakkelijken en geld uit te sparen incasseren we een bedrag van 50 euro of meer graag eenmaal per jaar middels een machtiging.

 

Geldwerving

Net als bij een gewoon bedrijf komen er bij de voedselbank goederen binnen en gaan er goederen uit en zijn er medewerkers die dat doen. Het grote verschil met een gewoon bedrijf is dat de binnenkomende goederen niets kosten en ook weer gratis de deur uitgaan in de vorm  van voedselpakketten. Ook een verschil is dat de medewerkers in een bedrijf personeel genoemd worden en bij de voedselbank vrijwilligers. Personeel moet betaald worden en vrijwilligers verrichten het werk gratis.


Waar geen verschil in zit is dat een gewoon bedrijf en een voedselbank kosten moeten maken. Een voedselbank niet zoveel als een bedrijf, omdat het personeel niet betaald wordt, en omdat er geen winst behoeft te worden gemaakt.


De kosten van een voedselbank bestaan uit de kosten van huisvesting (huur), gas, elektriciteit, verzekeringen, aanschaf en onderhoud van vervoermiddelen, zoals auto’s, de benzine, verzekering en de wegenbelasting daarvoor, kosten van ongediertebestrijding e.d. Voor onze vrijwilligers wordt een vrijwilligersavond georganiseerd en zij krijgen ook een bescheiden kerstpakket.


De begroting is gesteld op € 52.000. Zie specificatie begroting.
Op de één of andere wijze moeten we zorgen dat we dat bedrag jaarlijks binnenkrijgen. We zullen kerken, gemeenten, fondsen e.d. benaderen om een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast gaan we allerlei acties houden. We zullen ons daarvoor ook presenteren op de diverse markten in beide gemeenten.

We richten ons niet alleen op instellingen, maar ook op particulieren. Particulieren kunnen donateur worden van de voedselbank. Op deze wijze kan iedereen meehelpen om degenen die te weinig geld hebben om boodschappen te kunnen kopen, wekelijks van een voedselpakket te voorzien.

Wij nodigen u graag uit het formulier in te vullen en de voedselbank te machtigen om periodiek een bedrag van uw rekening te mogen afschrijven.

 

Klik hier om het Machtigingsformulier te downloaden.