Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 769,00

ANBI-informatie Voedselbank Elburg-Oldebroek

 

 

Per 1 januari 2014 heeft de belastingdienst nieuwe regels vastgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Die moeten een aantal gegevens op hun website publiceren. Hieronder staan deze gegevens aangegeven

 

Naam instelling:

Stichting Voedselbank-Elburg Oldebroek

   

RSIN / Fiscaal nummer:

851582163

   

Contactgegevens:

Het Straatje 6, 8081 RN Elburg

   

Doelstelling:

Helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld;

Tegengaan van verspilling van voedsel.

   

Beleidsplan:

Klik hier voor het beleidsplan

   

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Henk de Groot (Algemene leiding  en vrijwilligers)

 

Secretaris: Anneke Wegh (Voeren van het secretariaat/Activiteiten/Sinterklaasspeelgoedactie)

 

Penningmeester: Wim Gerards (Financieel beheer)

 

Leden:
- Johan Jobse (Voedselveiligheid)
- Henk van Os (Beheer administratie en intake)

   

Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden en vrijwilligers werken gratis voor de Voedselbank Elburg-Oldebroek.

Zij ontvangen in voorkomende gevallen slechts onkosten- en reisvergoedingen volgens de richtlijnen van de fiscus.

   

Verslag activiteiten:

Klik hier voor het jaarverslag

   

Financiële verantwoording:

Klik hier voor de meest recente jaarrekening

   

Tot slot: wij zijn een ANBI en als zodanig mogen giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet worden afgetrokken bij de inkomstenbelastingaangifte.

 

U kunt onze ANBI status verifieren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

 

Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Voedselbank Elburg-Oldebroek’ intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats ‘Elburg’, krijgt u het resultaat.