Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Aanvraagprocedure

Na binnenkomst van een aanvraag beoordeelt de coördinator of aanvrager kans maakt om voor een voedselpakket in aanmerking te komen. Als duidelijk is dat aanvrager aanmerkelijk meer inkomen overhoudt dan de voor hem geldende norm, vindt direct afwijzing plaats en wordt aanvrager daarvan telefonisch in kennis gesteld. Mondeling wordt een toelichting op de afwijzing gegeven.

 

Als het er op lijkt dat aanvrager in aanmerking komt, geeft de coördinator namens het bestuur een beschikking af voor vier weken. Binnen die vier weken bezoekt een intaker aanvrager om de gegevens door te nemen, de problemen in kaart te brengen, en stelt, afhankelijk van de omstandigheden, namens het bestuur een langere periode vast voor de wekelijkse voedselpakket.

 

Naast het ontvangen van het wekelijkse voedselpakket mag aanvrager ook deelnemen aan de zogenaamde kleine uitgifte. Dan worden brood, zuivel, groente en vlees uitgegeven.

 

Na het verstrijken van de verleende periode wordt opnieuw beoordeeld of betrokkene nog in aanmerking komt. Hiervoor dient opnieuw een aanvraag te worden ingediend. Ongeveer een maand voordat de toegekende periode afloopt, ontvangt de klant hierover een brief met een aanvraagformulier.

 

Voedselpakketten worden maximaal drie jaar verstrekt, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Jaarlijks worden de toekenningcriteria en de leefgeld normen door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland vastgesteld. Deze criteria en normen zijn bindend voor alle aangesloten voedselbanken.

 

Naast deze landelijke norm voor het in aanmerking komen voor een wekelijkse voedselpakket heeft de voedselbank Elburg – Oldebroek een eigen norm voor degenen die met hun inkomen iets boven de voor hen geldende norm zitten. Als dat inkomen niet meer is dan 20% van de voor hen geldende norm, mogen deze klanten gebruik maken van de zogenaamde kleine uitgifte. Dan wordt er brood, zuivel, groente en vlees uitgegeven. Voor de klanten in de gemeente Elburg is dat op maandagmorgen tussen 10.00 en 10.30 uur en voor de klanten in de gemeente Oldebroek op zaterdagmorgen tussen 8.45 en 8.50 uur. 

 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op (per e-mail: info@voedselbankelburgoldebroek.nl of per telefoon : 06-22508593).