Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 769,00

Organisatie

De voedselbank is een stichting met bestuur. Over de geschiedenis, de samenstelling van het bestuur, de rol van vrijwilligers e.d. leest u door de pagina's in de rechtermarge aan te klikken.

 

Documenten:

 

Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2020
Begroting 2022


Statuten Voedselbank Elburg Oldebroek


Beleidsplan Voedselbank Elburg Oldebroek

 

Privacy statement Voedselbank Elburg Oldebroek

Register van gegevensverwerking

 

Certificaat voedselveiligheid