Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Voedselbank Elburg - Oldebroek bestaat 5 jaar

Voedselbank Elburg - Oldebroek bestaat vijf jaar. In die vijf jaar is er veel gebeurd. Met behulp van velen zijn bestuur en vrijwilligers er in die vijf jaar in geslaagd om er een voedselbank neer te zetten waar lovend over wordt gesproken. Maar, waar het vooral om gaat, honderden gezinnen in de gemeente Elburg en Oldebroek zijn korte of langere tijd ondersteund met een wekelijkse voedselpakket, waarna men weer zelfstandig verder kon. En dat is het doel, gezinnen ondersteunen met als uitgangspunt het financiële evenwicht in de gezinnen terug te brengen.

 

In 2016 begon de voedselbank met 115 klanten, op 31 december waren dat er 96. Er kwamen in dat jaar ook 87 nieuwe klanten bij. Dat betekent dat er 106 klanten de hulp van de voedselbank niet meer nodig hadden. Een doorstroompercentage van 92%, evenals in 2015.

De voedselbank is een unieke organisatie. Niemand van de vrijwilligers wordt betaald, alles is vrijwilligerswerk. De 86 enthousiaste vrijwilligers zorgen er voor dat de voedselbank een goed draaiende organisatie is die wekelijks royaal gevulde voedselpakketten kan uitgeven. Vanwege grote betrokkenheid van de vrijwilligers en de goede onderlinge sfeer is er weinig verloop onder de vrijwilligers.

 

De goederen die de voedselbank ontvangt, zijn gratis. Er wordt niets gekocht. Wel zijn er kosten, zoals voor huur, en de vries- en koelcellen vragen veel stroom. De koelauto, die meer dan 25.000 km. per jaar rijdt, kost ook het nodige. Gelukkig kwamen voorgaande jaren voldoende middelen binnen, maar dat is wel een zorg van het bestuur. Afgelopen jaar leek het er op dat men op een tekort zouden afstevenen, maar publiciteit daarover zorgde er voor dat het toch goed kwam. Het jaar kon met een positief resultaat van € 57,00 worden afgesloten. Bestuur en vrijwilligers hopen dat er dit jaar wat meer geld binnenkomt, zodat er een kleine algemene reserve kan worden opgebouwd. Donaties en giften van particulieren en bedrijven zijn daarom ook zeer welkom.

 

Het Jaarverslag 2016 en het Financieel verslag 2016 zijn te vinden op website.