Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Stichting Armoedefonds sponsort 1400 euro

Dat is goed voor 200 voedselpakketten! Aan de hand van onze begroting hebben we
berekend dat een voedselpakket 7 euro kost. De Voedselbank Elburg-Oldebroek dankt
Stichting Armoedefonds van harte voor die mooie bijdrage.

Stichting Armoedefonds
www.armoedefonds.nl
www.hulpbijarmoede.nl