Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Koffiepunten actie Lionsclub Elburg - Oldebroek 2019/2020

Na een oproep van de Lionsclub Elburg - Oldebroek aan de inwoners van de
gemeenten Elburg en Oldebroek werd er een recordaantal van 831.243 Douwe
Egberts koffiepunten in de daarvoor bestemde dozen bij de supermarkten
gedeponeerd. Genoemd aantal is inclusief de 100.000 punten die al bij de
voedselbank waren ingeleverd.
Dit groot aantal koffiepunten was goed voor 1736 pakken Douwe Egberts koffie.
De pakken worden verspreid over het jaar uitgereikt aan de klanten. Pakken koffie
zijn zeer welkom, want de klanten krijgen niet vaak koffie aangeboden omdat de
voedselbank die nauwelijks binnenkrijgt.
In december van dit jaar wordt de inzamelingsactie herhaald door de Lionsclub.