Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Inzameling Cadeaukaarten Postcodeloterij groot succes

Voedselbank Elburg – Oldebroek ontving 148 geactiveerde Cadeaukaarten van de
Postcodeloterij van inwoners uit de gemeenten Elburg en Oldebroek. Voor een
bedrag van € 1.850,00 konden hiervoor producten worden gekocht bij AH. Gekocht
werden pakken spaghetti, mie, rijst en blikken soep, totaal 2.404 producten. Het zijn
allemaal producten met een lange houdbaarheidsdatum. In de komende maanden
zullen de klanten die vinden in hun voedselpakket. Per week worden er 150 van deze
producten uitgegeven.