Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

HACCP Certificaat

Na een onaangekondigde controle op 25 juli door de Houwersgroep is opnieuw vastgesteld dat de Voedselbank Elburg-Oldebroek voldoet aan de eisen die door de NVWA worden gesteld aan voedselbanken. Een kleine correctie was noodzakelijk om het betreffende HACCP-CERTIFICAAT te kunnen ontvangen.
 
Opnieuw voldoet de Voedselbank Elburg-Oldebroek hiermee aan de basisvoorwaarden en de procesbeschrijvingen op basis van infoblad 76, aangevuld met Handboek Voedselveiligheid Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en aan de wettelijke HACCP verplichtingen uit de Verordening EG 852/2004.