Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Goede doelen markt Rabobank Elburg

De Rabobank aan de Paterijstraat in Elburg is ingrijpend verbouwd en wordt op donderdagavond 17 november officieel heropend. Op zaterdag 19 november is er een feestelijke heropening met een goede doelen markt. Maximaal vijf  maatschappelijke organisaties, waaronder de voedselbank, mogen zich dan presenteren. Voor de deelname hieraan ontvangt de voedselbank tijdens de officiële opening een financiële bijdrage.  Op zaterdag 19 november krijgen alle bezoekers bij binnenkomst een muntje. Dat muntje heeft een bepaalde waarde. De bezoekers mogen dat muntje schenken aan één van de vijf aanwezige maatschappelijke organisaties. De Rabobank betaalt dan de waarde van de ingeleverde muntjes aan de afzonderlijke organisatie. Vanzelfsprekend hopen we dat de bezoekers de voedselbank welgezind zijn en dat we veel muntjes krijgen.