Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Gewijzigde toekenningscriteria per 2017

De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken heeft op 19 november jongstleden in de Algemene Ledenvergadering de nieuwe, ruimere toekenningscriteria vastgesteld voor de aanvraag van een voedselpakket.

 

Bron: Voedselbankennederland