Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Geld voor nieuwe koelauto

Voedselbank Elburg – Oldebroek ontving giften voor aanschaf nieuwe koelauto.

Een paar weken geleden werd bij de City bar een veiling gehouden voor sponsoring voor deelname aan Alpe d’HuZes. Daarbij was afgesproken dat ook een deel van de opbrengst zou gaan naar een goed doel binnen de gemeente. Gekozen werd voor de voedselbank. Rini Wolf, eigenaar van de City bar, kon daardoor een cheque van

€ 500,00 aanbieden aan Henk de Groot, voorzitter van de voedselbank.

Een particulier uit Elburg, die niet bij name genoemd wil worden, vroeg de voedselbank wat een nieuwe koelauto kost. Het antwoord was: € 70.000,00. Daarop bood hij aan hiervan 10% voor zijn rekening te nemen en maakte een bedrag van

€ 7.000,00 over. Zijn overweging was dat er steeds meer financiële nood bij de eigen inwoners komt en hij een bijdrage wil geven aan de oplossing daarvan. Hij roept anderen op om ook een bijdrage te geven. Kleine en grote bijdragen zijn zeer welkom op bankrekening NL69 RABO 0301 0058 18 van de voedselbank.