Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Dankdag inzameling

Op en rondom dankdag werden er in meerdere kerken en scholen in de gemeenten Oldebroek en Elburg goederen voor de voedselbank ingezameld, totaal ongeveer 80 kratten vol. Op de foto de kratten die van de kerken en scholen uit Oldebroek kwamen. De voorraad kan hiermee weer mooi aangevuld worden.