Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Bedrijvenkring Oldebroek

Bedrijvenkring Oldebroek schenkt jaarlijks € 500,00 aan een goed doel. Dit jaar is de
voedselbank unaniem gekozen als goed doel. Op 21 maart werd er een cheque van
€ 500,00 overhandigd.