Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Actie Agnieten College

Leerlingen van het Agnieten College te Wezep hebben ook dit jaar weer een actie voor de voedselbank gehouden. Naast goederen en spellen werd er ook nog een bedrag van € 60,00 geschonken.