Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 495,00

Criteria

Om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket zijn criteria opgesteld. Deze zijn (per 01.01.2021) als volgt:

 

Wanneer het maandelijks besteedbaar inkomen per huishouden lager is dan de volgende bedragen, dan komt het huishouden in principe in aanmerking voor een voedselpakket: Het besteedbaar inkomen ontstaat door alle vaste lasten af te trekken van het inkomen. De bedragen zijn gebaseerd op een normbedrag van € 135,00 plus € 95,00 per persoon (volwassenen of kinderen).

 

Kinderen:             Alleenstaande:                                Echtpaar:

0                                 € 230,00                                            € 325,00

1                                 € 325,00                                            € 420,00

2                                 € 420,00                                            € 515,00

3                                 € 515,00                                            € 610,00

4                                 € 610,00                                            € 705,00

5                                 € 705,00                                            € 800,00


 

Naast de verhoging van de normen wordt er bij de uitgaven voortaan rekening gehouden met de volgende kostenposten:

  • Niet vergoede ziektekosten: bewijsbare eigen risico en zelfzorgmiddelen, tot een maximum van € 38,00 per maand per volwassene;

  • Was- en schoonmaakkosten € 6,00;

  • Persoonlijke verzorging € 19,00 per gezinslid;

  • Vervoerskosten € 18,00 per gezinslid.