Aanmelden

Tot nu toe opgehaald € 1.836,51

Criteria

Om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket zijn criteria opgesteld. Deze zijn (per 01.01.2019) als volgt:

 

Wanneer het maandelijks besteedbaar inkomen per huishouden lager is dan de volgende bedragen, dan komt het huishouden in principe in aanmerking voor een voedselpakket: Het besteedbaar inkomen ontstaat door alle vaste lasten af te trekken van het inkomen. De bedragen zijn gebaseerd op een normbedrag van € 135,00 plus € 90,00 per persoon (volwassenen of kinderen).

 

Kinderen:             Alleenstaande:                                Echtpaar:

0                                 € 225,00                                            € 315,00

1                                 € 315,00                                            € 405,00

2                                 € 405,00                                            € 495,00

3                                 € 495,00                                            € 585,00

4                                 € 585,00                                            € 675,00

5                                 € 675,00                                            € 765,00


 

Naast de verhoging van de normen wordt er bij de uitgaven voortaan rekening gehouden met de volgende kostenposten:

  • Niet vergoede ziektekosten: naast het eigen risico nu ook de eigen bijdrage en niet vergoede kosten € 18,00;

  • Was- en schoonmaakkosten € 8,00;

  • Persoonlijke verzorging € 34,00;

  • Vervoerskosten € 25,00.